This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 32.50 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Статті (матеріали доповідей) приймаються в електронному вигляді українською або англійською мовами в форматі Місrosoft Word 2003, обсягом 2-3-4 повних сторінок формату А4.

Рекомендуємо під час викладу матеріалів доповіді використовувати такі елементи: вступ (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень…); мету; методику; результати; висновки.

Вимоги до оформлення назви статті, відомостей про авторів та ін.

Індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки) – в першому рядку з вирівнюванням по лівому краю (шрифт Times New Roman (TNR) 12, напівжирний), інтервал перед – 0 пт, після – 12 пт.

Назва статті – з вирівнюванням по центру (шрифт TNR 12, напівжирний великими літерами). Інтервал після –12 пт.

Повний список (спів)авторів із вирівнюванням по центру (шрифт TNR 12 малими літерами). Інтервал перед – 0 пт, після – 6 пт.

Місце роботи (спів)авторів (шрифт TNR 9 малими літерами). Інтервал перед блоком – 0 пт, після – 12 пт.

Анотація з вирівнюванням по ширині, шрифт TNR 10. Інтервал після – 0 пт.

Ключові слова з вирівнюванням по ширині, шрифт TNR 10, простий; перед списком курсивом вказується Ключові слова: знак розділу – крапка з комою. Інтервал після – 12 пт.

Вимоги до оформлення основного тексту

Основний текст матеріалів доповіді розміщується у дві колонки однакової ширини з відстанню між колонками 6 мм і вирівнюванням по ширині. Текст матеріалів набирається шрифтом TNR 10 пт малими літерами, інтервал одинарний. Абзацний відступ на 5 мм від початку рядка, однаковий по всій статті. Вирівнювання абзаців по ширині. Абзаци не відокремлюються один від одного. Заголовки набираються шрифтом TNR 10 пт, напівжирним, малими літерами. Відступу першого рядка немає, вирівнювання по центру. Від попереднього тексту підзаголовок відокремлюється інтервалом у 12 пт, від наступного – 6 пт.

Таблиці набираються в Microsoft Word. Номер таблиці: стиль звичайний (шрифт TNR, розмір 10 пт, курсив), вирівнювання по правому краю. Назва таблиці: шрифт TNR, розмір 10 пт, напівжирний, вирівнювання по центру, інтервал перед – 0 пт, після – 6 пт. Текст і заголовки граф таблиці набирають основним шрифтом 10 пт з вирівнюванням посередині відповідних граф.

Таблиця 1

Поля та розмір сторінки

Розмір сторінки А4 (210×297)
Верхнє поле 25 мм
Нижнє поле 25 мм
Праве поле 25 мм
Ліве поле 25 мм
Відстань між колонками 6 мм

Рисунки та фотографії (растрові, чорно-білі, з роздільною здатністю не нижче за 300 dpi) вставляються в текст матеріалів. Ілюстрації надаються у вигляді окремих файлів формату JPEG, TIFF. Зазвичай посилання дають у такій формі:.. Як показано на рис. 1 або… На схемі (рис. 1) показано … При повторному посиланні в тексті на ілюстрацію робиться запис (див. рис. 1). Підпис під рисунком має бути поза малюнком, інтервали перед і після – по 6 пт, набирається шрифтом TNR 11 пт, малими літерами з вирівнювання по центру.

Для набору формул використовується вбудований у Word for Windows редактор формул Microsoft Equation 3.0 або MathType 5. Формули розташовують окремими рядками, посередині колонки, і лише нескладні, невеликі формули, що не мають самостійного значення, розміщують усередині текстових рядків. Як виняток дозволяється розміщення громіздких формул (які неможливо поділити на окремі частини) на всю ширину сторінки, а не в дві колонки. Арабськими цифрами в круглих дужках позначають порядковий номер формули в статті. Його поміщають у правий край набору в один рядок із нумерованою формулою. Якщо формула багаторядкова, то номер розташовують у рядок з останнім рядком формули. До і після формул – інтервал по 6 пт. У редакторі формул мають бути встановлені такі параметри – розміри: загальний – 11 пт, великі індекси – 8 пт, малі індекси – 6 пт, великі символи – 17 пт, малі символи – 11 пт; стиль: текст функції, змінні, матриці-вектори, числа – шрифт TNR, для решти стилів – шрифт Symbol.

Список використаних джерел

Перелік літературних джерел розташовується в алфавітному порядку та надається з підзаголовком СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ чи REFERENCES (якщо стаття англомовна) – TNR 10 пт, великими літерами), який відокремлюється від основного тексту й самого списку інтервалами перед 12 пт, після 6 пт та розміщується посередині колонки. Присутність бібліографічного списку в статті обов’язкова.

Джерела в основному тексті подаються у квадратних дужках [автор, рік] і відповідають спискам основних джерел, оформленим так: спочатку всі посилання кирилицею від А до Я, потім усі латиницею (A…Z), подані в алфавітному порядку. Бібліографічний запис використаної літератури слід оформлювати згідно зі стандартом “ДСТУ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”, що чинний від 01.07.2007. Першоджерела подають мовою оригіналу.

В кінці матеріалів англійською мовою подається: назва статті, повний список (спів)авторів, анотація, ключові слова – формат відповідає вимогам до оформлення назви статті, відомостей про авторів та ін.